fbpx

jogi nyilatkozat

Ha Ön nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, ne használja a weboldalt, sem az azon keresztül elérhető szolgáltatásokat.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a honlap használata során bármilyen személyes adatot megoszt velünk, úgy azt az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartása mellett személyes adatként kezeljük, és azt csak az Ön hozzájárulásával tároljuk (amennyiben Ön az adatokat a részünkre megküldi, úgy a hozzájárulást megadottnak tekintjük).

A jelen weboldalt a szerző Bojcsev Szimone egyéni vállalkozó (EV53585707, 7624 Pécs, Kodály Zoltán u. 4.) kezeli. Ez a weboldal, továbbá a weboldalon található valamennyi tartalom – eltérő megjelölés hiányában – Bojcsev Szimone szellemi tulajdonát képezi.  Előzetes írásos engedély hiányában a weboldalon található írások, képek felhasználása tilos.

A weboldal szerzői jogi műnek minősül. A weboldalról, illetve az azon található tartalomról készített valamennyi másolatnak, nyomtatványnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: „Copyright © Szimone Design. Minden jog fenntartva.”

Előzetes írásbeli jóváhagyás nélkül tilos a weboldal egészének vagy részének, részletének másolása, többszörözése, újra nyilvánossághoz történő közvetítése, és/vagy a weboldal tartalmának mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása, egészben vagy részben történő használata, felhasználása, feldolgozása vagy értékesítése.

A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a szerzőt kötbér illeti meg. A kötbér összege mondatonként és/vagy képenként és/vagy videónként bruttó 25.000.- Ft. A weboldal olvasója, felhasználója tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja a weboldalt. Szerzői jogi jogsértés esetén a szerző közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

A honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel nem minősül megbízásnak.

A weboldal tartalma tájékoztató jellegű, az a szerző döntésétől függően változhat. Erre tekintettel a szerző nem vállal felelősséget a weboldal pontosságáért, teljes körűségéért, helyességéért és naprakészségéért.

A törvény által megengedett mértékig a szerző ezennel kizár minden felelősséget a weboldal Ön által történő használata és/vagy ennek eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért.

A szerző fenntartja a jogot a jelen jogi nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására. A jelen jogi nyilatkozatra és a weboldal Ön által történő használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van weboldallal kapcsolatban, az impresszumban feltüntetett elérhetőségen léphet kapcsolatba velünk.

Az oldal tulajdonosa: Bojcsev Szimone

Székhely: 7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 4.

Telefonszám: + 3630/270-9188

Email cím: info@szimonedesign.hu

Adószám: 69718573-1-22

 

A szolgáltató neve: Evolutionet Kft.

Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

Cégjegyzékszáma: 02 09 075023

Adószáma: 14992511-2-02
Honlap webcíme: www.szerverzum.hu